Partner Match kinesisk astrologi

Ape

Djur i kinesisk astrologi

Det mest populära kinesiska astrologisystemet i väst är de 12 kinesiska stjärntecknen. Detta kan bland annat ses. av många som bär ett smycke eller ett armband med de tolv djuren. En sed som har förekommit i Kina i århundraden.

Alla är associerade med ett djurskylt baserat på året du föddes. Kineserna tror att djuret som är förknippat med året du föddes har ett stort inflytande på ens personlighet. Kineserna har stor respekt för astrologi, och det är därför många av dem har sina egna årliga djur representerade i form av små figurer i sina hem, och det är mycket populärt att ha smycken, nyckelringar etc. med sitt årliga djur.

Varje person som är född under ett år, enligt kinesisk astrologi, har egenskaper och egenskaper som är karakteristiska för djuret som representerar sitt födelseår. Det kinesiska djuret tros också ge mycket lycka, lycka och rikedom till sin ägare. Poetiskt hänvisar kineserna till sina kinesiska djur som ”mitt hjärta”.

Det finns olika kinesiska myter om hur de tolv djuren var associerade med ett år. En av dessa säger att Buddha kallade hela djurriket för att bestämma hur världsordningen skulle kunna återställas. Endast tolv djur dykt upp och för att belöna djuren för deras lojalitet kallade Buddha ett djur efter ett år.

Men i själva verket var det först på 800-talet som de tolv djuren kom in på fältet. Innan detta hade de kinesiska astrologerna använt termen tolv grenar. I ett försök att sprida kinesisk astrologi till en bredare publik kom kinesiska astrologer med den utmärkta idén att ersätta de tolv grenarna med djurnamn.

Idén fångad och användningen av dessa tolv djurnamn spred sig snabbt i hela Asien. Djuren valdes ut efter hur väl de karakteriserade de tolv åren.

Exempelvis hade århundraden av observationer visat att cykelns femte år vanligtvis präglades av särskilt kraftiga regn och översvämningar. Av denna anledning valdes draken – symbol inte bara för regn och översvämning, utan också för den obestämbara glädjen över förlust och vinst – som det femte årets odjuret.

Precis som vi, baserat på västerländsk astrologi, tilldelas ett allmänt personlighetsdrag från vårt stjärntecken, tilldelas vi kinesisk astrologi ett allmänt personlighetsdrag baserat på den djuriska karaktären vi är förknippade med.

Denna allmänna beskrivning av de tolv djurtecken kan nyanseras genom att titta på vilka av de fem elementen som är relaterade till året du föddes. Därför är det en vattenhund!, En trähund, en metallhund, en fälthund och en IId-hund – liknar de andra djuren. De grundläggande egenskaperna hos karaktärerna hos de tolv djuren förblir oförändrade, men vissa egenskaper markeras.

Några av de tolv kinesiska djurfigurerna klarar sig bättre med varandra än andra. Råtta och drake tros vara ett extremt lyckligt par, medan råtta och häst alltid kommer att slåss. Det handlar inte bara om den bästa partnermatchen, det vill säga vem du vill tjäna bäst som flickvän. De harmoniska förhållandena – eller bristen på detsamma! – är också tänkt att gälla för din interaktion med dina arbetskollegor etc.

Djuret som i bästa grad
kommer att komplettera dig
är din bästa partnermatch.
Se vem du passar bäst med
Klicka på ditt djurskylt

dyretegn-01-rotte-kvadrat dyretegn-02-okse-kvadrat dyretegn-03-tiger-kvadrat
dyretegn-04-hare-kvadrat dyretegn-05-drage-kvadrat dyretegn-06-slange-kvadrat
dyretegn-07-hest-kvadrat dyretegn-08-ged-kvadrat dyretegn-09-abe-kvadrat
dyretegn-10-hane-kvadrat dyretegn-11-hund-kvadrat dyretegn-12-gris-kvadrat

Att välja rätt partner
Sedan urminnes tider har den kinesiska almanackan använts för att utreda om två personer passar bra ihop eller ej.

Att välja rätt partner kräver egentligen ett ingående studium av såväl de olika djuren och elementen som olika födelsedata och inflytandet från yin och yang. Vissa allmänna råd finns dock att hämta ur den följande sammanställningen.

Kaninen
Kaninen hittar den idealiska partnern i geten eller hunden. Grisen kommer att utöva ett gott inflytande, medan ingen förståelse kan uppnås med tuppen, råttan och framför allt tigern. Kaninen bör också undvika draken, som är alltför stark.

Draken
Draken passar bra ihop med den råtta som älskar honom och med tuppen och apan. En manlig drake dras till en kvinnlig orm. Dystra framtidsutsikter med tigern, oxen och framför allt hunden.

Ormen
Ormen blir lycklig med tuppen och oxen, om den senare tillåts dominera. Tigern och grisen bör undvikas. Två ormar kan inte leva under samma tak.

Hästen
Hästen bör söka en get, tiger eller hund. Råttan, apan och oxen är mindre lämpliga partners. Två hästar kan inte heller leva tillsammans.

Geten
Geten trivs bra tillsammans med kaninen, grisen och hästen. Ett förhållande med en råtta håller inte, och geten bör till varje pris undvika oxen och hunden.

Apan
Apan passar bäst ihop med en drake eller en råtta och sämst med en tiger eller häst. Men apan är i allmänhet svår att leva tillsammans med för de allra flesta.

Tuppen
Tuppen blir lycklig med oxen eller ormen, men framför allt med draken. Den har ingenting gemensamt med kaninen och svårigheter med hunden. Två tuppar trivs inte tillsammans.

Hunden
Hunden finner både lycka och frid med kaninen. Hästen och tigern är andra tänkbara partners, medan utsikterna är dystra med draken, geten och tuppen.

Grisen
Grisen kan bli lycklig med en kanin, men bör helst välja geten som väl känner till hur man handskas med en gris. Däremot kan inte förhållanden med ormen eller apan leda till någon lycka.

Råttan
Råttanpassar bra ihop med draken, i synnerhet om draken är kvinna. Även apan är en lämplig partner, däremot aldrig hästen, som avskyr råttan, eller kaninen. Geten är en svår men inte omöjlig partner.

Oxen
Oxen har sin idealiska partner i tuppen. Även ormen och kanske råttan kan fungera. Oxen dras till apan, men bör till varje pris undvika ett längre förhållande. Samma sak med geten och tigern. Även hästen är egentligen omöjlig om inte mannens element är trä och kvinnans eld.

Tigern
Tigern trivs med hästen och hunden, men kommer att få ett stormigt förhållande med draken. Tigern bör passa sig för ormen och oxen men också vara misstänksam mot apan och kaninen. Två tigrar har svårt att finna en gemensam harmoni.
Forside