random-cups-02 Bägare

Tarot Två Bägare

Två Bägare

Kortet står för kärlek och indikerar att ju mer du älskar dig själv, desto mer attraktiv agerar du mot andra. Till en viss gräns naturligtvis! Ju mer mottaglig och förtroende du uppträder mot dig själv, desto mer öppen, mottaglig och hängiven kan du vara mot din partner. När du drar detta kort är det ett tecken på att du har en stor kärlek till en annan människa eller för någon form av kreativitet. Det är dags att du helt upplever och öppnar dig för denna kärlek.

Navigation Komplett Navigation Dra kort Navigation Resume

Dra tarotkort

Precis som I Ching tros inneha alla östens visdomar, tros det också att tarotkort innehåller världens visdom. Du kan således konsultera tarotkort och få vägledning om - verkligen vad som helst. Du får essensen av vad tarotkortet säger till dig. Om du vill ha mer detaljerad information om rekommendationerna från tarotkorten kan du också läsa den fullständiga beskrivningen av 78 tarokort.

Tarotkortet du ritar innehåller svar på din fråga. Du kanske inte tror att svaret är rätt, kanske förstår du inte svaret. Men det är vad tarotkort är för dig. Det finns en anledning till att du har dragit det här specifika tarotkortet. Naturligtvis kan du rita ett nytt tarotkort tills du hittar det svar du vill ha, men då undviker du den visdom, framgång, framsteg som tarotkorten vill hjälpa dig att uppnå.

Förutom Marseilles, Rider-Waite-kort och Aleister Crowleys, det finns många spännande, kreativa och roliga exempel på tarotkort. Vissa av dessa har katter, djur, kvinnor, stämningar från städer och mycket mer, som deras tema hela tiden. Här på NetSpirit används Rider-Waite-tarotkort för illustrationer, eftersom motiven vi ser på Rider-Waite-tarotkorten ger mycket information om tarotkortets betydelse och symbolik.

Stora Arkana

0. Narren I. Magikeren II. Yppersteprestinnen III. Keiserinnen IV. Keiseren V. Hierofanten VI. De elskende VII. Vognen VIII. Styrke IX. Eneboeren X. Skjebnehjulet XI. Rettferdighet XII. Den hengte mann XIII. Döden XIV. Måttfullhet XV. Djevelen XVI. Tårnet XVII. Stjernen XVIII. Månen XIX. Solen XX. Dommen XXI. Världen

Mynter

Mynt Ess - Två Mynt - Tre Mynt - Fyra Mynt - Fem Mynt - Sex Mynt - Sju Mynt - Åtta Mynt - Nio Mynt - Tio Mynt - Mynt page - Mynt riddare - Mynt drottning - Mynt kung

Begre

Bägare Ess - Två Bägare - Tre Bägare - Fyra Bägare - Fem Bägare - Sex Bägare - Sju Bägare - Åtta Bägare - Nio Bägare - Tio Bägare - Bägare page - Bägare riddare - Bägare drottning - Bägare kung

Sverd

Svärd Ess - Två Svärd - Tre Svärd - Fyra Svärd - Fem Svärd - Sex Svärd - Sju Svärd - Åtta Svärd - Nio Svärd - Tio Svärd - Svärd page - Svärd riddare - Svärd drottning - Svärd kung

Staver

Stavar Ess - Två Stavar - Tre Stavar - Fyra Stavar - Fem Stavar - Sex Stavar - Sju Stavar - Åtta Stavar - Nio Stavar - Tio Stavar - Stavar page - Stavar riddare - Stavar drottning - Stavar kung 

Lägga tarot, helt gratis

Här kan du spå dig själv och dra ett tarotkort för vägledning. Koncentrera dig på frågan eller ämnet du önskar ha vägledning i och dra ditt kort ovanför. På den här sidan kan du spå dig själv i tarotkort, lägga tarot, helt gratis.

Dra ett tarotkort och låt tarot vägleda dig i alla livets frågor; Kärlek, karriär, livsval, stora och små. Spå kärlek med kortlek gratis. Spå karriär val med kortlek gratis. Be tarotkort om råd och vägledning. Ta ett tarotkort och bli tydligare om dina val.

Forside