Tarotkort – Helt enkelt

Stora arkanan

Stora Arkanan Tarot 0 Narren
Narren

Stora Arkanan Tarot 1 Magikern
Magikern

Stora Arkanan Tarot II Översteprästinnan
Prästinnan

Stora Arkanan Tarot III Kejsarinnan
Kejsarinnan

Stora Arkanan Tarot IV Kejsaren
Kejsaren

Stora Arkanan Tarot V Översteprästen
Överstepräst

Stora Arkanan Tarot VI De älskande
De älskande

Stora Arkanan Tarot VII Vagnen
Vagnen

Stora Arkanan Tarot VIII Styrkan
Styrkan

Stora Arkanan Tarot IX  Eremiten
Eremiten

Stora Arkanan Tarot X  Ödeshjulet
Ödeshjulet

Stora Arkanan Tarot XI  Rättvisan
Rättvisan

Stora Arkanan Tarot XII Den hängde mannen
Hängde mann

Stora Arkanan Tarot XIII Döden
Döden

Stora Arkanan Tarot XIV Alkemisten
Alkemisten

Stora Arkanan Tarot XV Djävulen
Djävulen

Stora Arkanan Tarot XVI Tornet
Tornet

Stora Arkanan Tarot XVII  Stjärnan
Stjärnan

Stora Arkanan Tarot XVIII Månen
Månen

Stora Arkanan Tarot XIX Solen
Solen

Stora Arkanan Tarot XX Domedagen
Domedag

Stora Arkanan Tarot XXI Världen
Världen

Bägare

Lilla Arkanan Tarot bägare kung 
Kung

Lilla Arkanan Tarot bägare drottning
Drottning

Lilla Arkanan Tarot bägare riddare
Riddare

Lilla Arkanan Tarot bägare page
Page

Lilla Arkanan Tarot bägare nr 10
10 Bägare

Tarot Bägare nr. 9
9 Bägare

Tarot Bägare nr. 8
8 Bägare

Tarot Bägare nr. 7
7 Bägare

Tarot Bägare nr. 6
6 Bägare

Tarot Bägare nr. 5
5 Bägare

Tarot Bägare nr. 4
4 Bägare

Tarot Bägare nr. 3
3 Bägare

Tarot Bägare nr. 2
2 Bägare

Tarot Bägare nr. 1
Ess Bägare

Svärd

Lilla Arkanan Tarot svärd kung
Kung

Lilla Arkanan Tarot svärd drottning
Drottning

Lilla Arkanan Tarot svärd riddare
Riddare

Lilla Arkanan Tarot svärd page
Page

Tarot Svärd nr. 10
10 Svärd

Tarot Svärd nr. 9
9 Svärd

Tarot Svärd nr. 8
8 Svärd

Tarot Svärd nr. 7
7 Svärd

Tarot Svärd nr. 6
6 Svärd

Tarot Svärd nr. 5
5 Svärd

Tarot Svärd nr. 4
4 Svärd

Tarot Svärd nr. 3
3 Svärd

Tarot Svärd nr. 2
2 Svärd

Tarot Svärd nr. 1
Ess Svärd

Stavar

Lilla Arkanan Tarot stavar kung
Kung

Lilla Arkanan Tarot stavar drottning
Drottning

Lilla Arkanan Tarot stavar riddare
Riddare

Lilla Arkanan Tarot stavar page
Page

Lilla Arkanan Tarot stavar 10
10 Stavar

Lilla Arkanan Tarot stavar 9
9 Stavar

Lilla Arkanan Tarot stavar 8
8 Stavar

Lilla Arkanan Tarot stavar 7
7 Stavar

Lilla Arkanan Tarot stavar 6
6 Stavar

Lilla Arkanan Tarot stavar 5
5 Stavar

Lilla Arkanan Tarot stavar 4
4 Stavar

Lilla Arkanan Tarot stavar 3
3 Stavar

Lilla Arkanan Tarot stavar 2
2 Stavar

Lilla Arkanan Tarot stavar 1
Ess Stavar

Mynter

Lilla Arkanan Tarot mynt kung
Kung

Lilla Arkanan Tarot mynt drottning
Drottning

Lilla Arkanan Tarot mynt riddare
Riddare

Lilla Arkanan Tarot mynt page
Page

Lilla Arkanan Tarot mynt 10
10 Mynt

Lilla Arkanan Tarot mynt 9
9 Mynt

Lilla Arkanan Tarot mynt 8
8 Mynt

Lilla Arkanan Tarot mynt 7
7 Mynt

Lilla Arkanan Tarot mynt 6
6 Mynt

Lilla Arkanan Tarot mynt 5
5 Mynt

Lilla Arkanan Tarot mynt 4
4 Mynt

Lilla Arkanan Tarot mynt 3
3 Mynt

Lilla Arkanan Tarot mynt 2
2 Mynt

Lilla Arkanan Tarot mynt 1
Ess Mynt

Navigation Komplett Navigation Dra kort Navigation Resume

Tarotkort

Klicka på tarotkorten ovan. Då kan du läsa kortversionen av tarotkortet. Du kan också se den fullständiga beskrivningen av de 78 tarotkorten om du vill. Här kan du både lägga tarotkort och läsa om tarotkort. Allt är ganska gratis.

Stora Arkanan

Stora arkanan består av de arketyper som vi alla bär i vårt psyke. Den beskriver Narrens resa mot Upplysning där Narren först får möta Magikern och avslutar sin resa på sista kortet, Världen. Det är du som är Narren. Narren måste gå igenom alla typiska fallgropar, utmaningar och segrar som livet ger alla. De tjugotvå kartorna kan ses som bilder av utvecklingsvägar, universella principer, universella upplevelser som varje människa vill rita under sitt liv.

Det kommer att finnas tider i ditt liv där du upplever "ingen rädsla" (Narren). Du utövar dagligen kommunikationskonsten (Magikern), som inkluderar din självinsikt och självförtroende (Översteprästinnan) när du förlänger kärlek med visdom (Kejsarinnan) och sätter in din egen kraft och ledarskap för att stärka andra (Kejsaren).

Det är genom de erfarenheter du får under hela livet att du närmar dig en känsla av tro och andlighet (Översteprästen), som gör att du kan ingå relationer med andra människor (De älskande). I varje aspekt av vad du gör står du inför effekterna av det du orsakar (Vagnen) och du måste upptäcka att du balanserar upplevelserna du drar på ett rättvist och rättvist sätt (Rättvisan).

Genom att förlita dig på din erfarenhet (Eremiten) kan du vända ditt liv i gynnsamma och positiva riktningar (Ödeshjulet), placera dig i situationer och relationer där du kan uttrycka din styrka och önskan efter livet (Alkemisten) och som gör att du kan bryta vana handlingsmönster och gå helt nya vägar (Den hängde mannen).

Då måste du släppa det förflutna och stänga dörren efter dig. Det är nödvändigt att släppa för att gå vidare (Döden). Efter ett tag kommer du att kunna titta på det förflutna med en humor (Djävulen). Du får härmed förnyad energi för att bryta ner det konstgjorda och falska (Tornet) och därigenom erkänna din egen inneboende natur. Du kommer då att lysa med självinsikt och självförtroende (Stjärnan), vilket ger dig styrkan att lämna gamla kända världar och gå genom portarna (Månen) för att utforska nya världar.

Genom att låta dina val i livet baseras på din intuition och din egen känsla av vad som är rätt och fel, kommer du att kunna vara naturlig, produktiv och stimulerande i lagarbete, partnerskap och delade ansträngningar (Solen). Genom att fortsätta använda din sunda bedömning och ta hänsyn till dina förhållanden och din historia och ditt liv som helhet kan du förvandla domaren till det laglösa vittnet (Domedagen). När du har befriat dig själv från självkritiska mönster och har kunnat se på dig själv med kärleksfulla objektiva ögon, kan du bygga nya världar både inifrån och ut (Världen).

 

Tarot oversigt Arkana

NARREN

Narren börjar sin resa mot Upplysning utrustad endast med tillit. Kortet talar om en ny början, osårbar, naivitet, blank canvas, Ego, identitet, pionjär, lever livet utan rustning, att leva här och nu. Narren dukker opp når noe nytt og overraskende starter i livet ditt. Du gjør noe nytt dom overrasker andre men du er entusiastisk og du tror på deg selv. Du tror på turen og på livet.

MAGIKERN

Narrens första stopp blir hos Magikern för att lära sig Handling-Konsekvens. Narren får lära sig att allt har hen skapat själv. Att lära sig manifestera. Ta ansvar för sin egen verklighet, för allt har du själv skapat och du kan o-skapa det också. Kortet står for positive handlinger, individualisme og viljestyrke. Magikeren har makt og kan lykkes med alt. Du vet hva du vill og har evnen å lykkes.

HÖGPRÄSTINNAN

Narren får högre utbildning av Högprästinnan som förberedelse av allt som komma skall på Narrens resa. Kortet talar om intuition, Kunskapen. Att lära sig gå bortom det linjära och gå djupare. Högprästinnan har inga pladdriga tankar som förvirrar henne, hon har kontakt med sitt inre vetande. Det är ikke tid for handling. Yppersteprestinnen står for hemmeligheter, underbevisstheten din.

KJEJSARINNAN

Narren får möta Kejsarinnan. Hon lär Narren om de kvinnliga hemligheterna. Kortet står för havande, resursfull, inflytande, integritet, självkärlek, värdig. Kejsarinnan bugar inte för någon. Hon har allt hon behöver i överflöd. Erhållit stora ägor, mannar, boskap, fastigheter. Du er inne i en god periode, du vokser og ekspanderer.

KJEJSAREN

Narren får möta Keiseren. Han lär Narren om vad det är att vara man. Kortet står för totalitär makt, att förvalta något, hålla ställningarna, hetsar aldrig upp sig, ger order med en fast hand. Keiseren står for struktur, autoritet og regulering. Han kan være litt av en tyrann og kan stå for en autoritet i livet ditt som hindrer deg å gå videre. Han er vant til å få det som han vil.

HIEROFANTEN

Narren får lägre utbildning om hur man ska uppföra sig i samhället (den högre kom hos Högprästinnan). Läraren, systemet, rigiditet, djupa lärdomar, konventionen, tradition. Att underkasta sig. Hierofanten viser til konformitet og gruppeidentifikasjon. Han kan stå for gruppepress eller for behovet av tilpassing til en grupps normer og vurderinger.

DE ÄLSKANDE

Narren får uppleva äkta kärlek för första gången. Kortet talar om förening, manlig och kvinnlig princip i perfekt balans, harmoni, kärlek, partnerskap, konstruktiv sexualitet, självkärlek. Den inre mannen och kvinnan. De elskende indikerar et valg vanligvis i kjærlighet, men ikke nødvendigvis. Kortet indikerar oftest et tøft moralsk valg som du må gjøre selv.

VOGNEN

Narren är uppladdad av kärleken från kortet innan. Han är ute i världen. Vognen är kortet för att navigera i det fysiska. Kortet talar om rörelse, att utföra en order, ett beslut fattat, nå ett mål, förädlad, högre syfte. Vognen viser til kamp, triumf, kontroll og selvdisiplin.

STYRKAN

Att ha övervunnit något, att bemästra något elegant, att ha nått sin destination, fullbordan i det yttre. Kvinnan har sin hand i käften på lejonet, det symboliserar att man har besegrat sin egen inre best. Styrke står för mot, indre styrke og selvkontroll. Du må stole på deg selv og ta ansvaret for ditt eget liv. Du går gjennom prøvelser som du må klare.

HEREMITEN

Narren drar sig undan för att gå djupare, hitta svaren, läka, göra en inre resa. Kommer inte längre i det yttre nu, endast genom att gå inåt kan man växa härifrån. Även att vara ljuset i mörkret för andra. Du har behov for å trekke deg tilbake og reflektere og foreta en selvransakelse. Du trenger fatte en viktig beslutning eller komme til en konklusjon.

ÖDESHJULET

Karmiska förändringar, prova lyckan, att få en chans, sättas på prov, positiv eller negativ utgång, cykliska processer. Skjebnehjulet indikerar et vendepunkt i livet ditt. Uventede ting kommer, men resultatet blir vanligvis til det bedre. Kortet står for skjebnen og turen.

RÄTTVISAN

Balans, utjämning, konsekvenser, lag och rätt. Ta sitt straff. Betala tillbaka det man är skyldig. Detta kort är resultatet av kortet Ödeshjulet. Narren drog sig undan i Heremiten, för att snurra på Ödeshjulet och se sanningen om sig själv, för att hamna på kortet Rättvisan där justeringen görs. Kortet viser at resultatet av dine tidligere handlinger returneres deg. Som du sår skal du høste.

DEN HÄNGDE MANNEN

När Narrens karma är betald sker en transformation i kortet Den hängde mannen och Döden. Personlig time out, stillastående, nya perspektiv efter låsning, stundande aha-upplevelse. Den hengte mann indikerer behovet for å gjøre et offer. Du bliver et offer for andre menneskers misoppfatninger.

DÖDEN

Nödvändig rening, transformation, uppgradering, mognad, slut på en process. Släppa nått som inte gagnar en längre. Døden representerer en avslutning på noe, ofta er det positivt. Ibland en stor forandring. Men ibland kan kortet indikera mistak, skuffelser, ødeleggelse, korrupsjon, ulykkelige adskillelser, tap av venner og mangel på hjelp.

ALKEMISTEN

Måttfullhet, balansera extremer, den gyllene medelvägen. Fjärilen har nått sin fulla kapacitet. På bilden håller ängeln två bägare. Vattnet rinner uppåt, från den lägre bägaren till den högre. De båda ska blandas i en Alkemisk process. Måtehold står for kompromiss og samarbeid. Måtehold viser til en lykkelig utgang på en vanskelig situasjon. Bra balanse mellom bra og dårlig.

DJÄVULEN

Här provas Narren igen in i frestelsen. Djevelen står for fristelser, besettelser, instinkter, dyriske krefter og materialisme, Du er antagelig fanget i en usunn situasjon, og føler bare håpløshet. Kortet tyder på alvorlige feil, feiltakelse, hat, sjalusi og gjerrighet. Allment står kortet for en negativ påvirkning i livet dit.

TORNET

Plötslig kaotisk förändring, ens grund smulas ner för att byggas upp bättre och starkare. Det destruktiva från kortet innan löses upp för något annat. Tornet er et illevarslende kort, som alltid medfører en form for krise og står for elendighet, lidelse, forargelse, motstand, katastrofe, skandale, skuffelse, ruin, sammenbrudd og ulykker.

STJÄRNAN

Nu kommer Narren till ljuset från kortet Stjärnan. Narrens destruktiva skal har krackelerat och fallit av. Här handlar det om den starka typen av sårbarhet. Att inte behöva något, leva i nuet, resa med lätt packning, total närvaro. Stjernen står for håp og inspirasjon. Du er på rett spor, for å nå mål og lengsler kreves handling.

MÅNEN

Narren måste lära sig om det falska ljuset också. Månens ljus är det av hemligheter, lögner, det dolda, illusioner, vilsenhet. Månen står för psyket, det undermedvetna, angst, kaos og forvirring. Dette er en periode med usikkerhet. Kortet kan tyde på skjulte fiender, baksnakking, terror, bedrag og feil

SOLEN

Solen döljer inget för Narren. Här får man se sin sanna natur. Och den sanna naturen av Narren (dig) är det rena oskuldsfulla barnet. Kortet står för information och klarhet, stor optimism. Solen står for framgang og suksess, optimisme, energi og styrke.

DOMEN

Vi ser i sista kortet Världen, att Narren blev godkänd. Men vid Yttersta domen kan alla hänga löst, hjärtat måste vara rent nog för att vara lätt som en fjäder. Kortet talar om bedömning, synad i sömmarna, uppvaknande, allt ställs på sin spets, brutal sanning, förlösande, alarmerande, konfrontation. Dommen viser til endring av posisjon og fornyelse. Tiden er inne til å ta et oppgjør med fortiden, med det du har vært og gjort hittil. Fortidens feil er bak deg, og du er klar for en ny start.

VÄRLDEN

Narren har lärt sig alla livs-läxor och är nu Upplyst. Kortet talar om slutet på en cykel eller början på en cykel. Verden står for suksess, helhet, bra avslutning på noe og harmoni. Kortet indikerer integrasjon, fullførelse og oppfyllelse.

 

Tarot oversigt STAVER

STAVAR

Symboliserar kreativitet, aktivitet, inre eld, arbete av alla slag, skapande , byggande och talanger. I Stavarna har du arbetshändelser, det vill säga allt det här som du ger ut, din kraft inifrån, den du skapar utav. Stavar visar på snabba händelser, hetta, intensitet, möjligheter, handling, agerande, arbete, skapande kraft, aktivitet, motivation, dominans, kreativitet samt energi. Allt detta går under samlingsnamnet arbete vilket är Stavarnas kännetecken.

Stavar Ess - Ess i Stavar - Kreativitet En ny start, en starkare kraft inom sig. Stavenes ess står for nye, kreative prosjekter. Nye interesse eller kreativ hobbyer kan dukke opp.

Två Stavar - 2 Stavar - Ambition Stabil grund och lovande fortsättning. Du står klar til å erobre verden. Men du må vente for framgang. En ny faktor lier til å du ikke kan gå vidare nå. Du må vente.

Tre Stavar - 3 Stavar - Oväntat Tre staver handler om visjoner og forutanelser. Du har erobret viktig innsikt og erfaring, og dette gir styrke. For å nå videre må du være villig til å stole på ideen din, ta første skritt og lede andre mot målet.

Fyra Stavar - 4 Stavar - Harmoni Ett lyckat projekt, gemenskap med andra. Fyra staver er et behagelig kort. Kortet viser til festlige anledninger og feiringer. Målet er nådd, avlingen er overdådig, og du er full av livsglede.

Fem Stavar - 5 Stavar - Konflikt Fem staver står for stridigheter, konkurranse og konflikter. Du vil møte motstand og krefter som haler i hver sin retning. Kanskje har du rivaler.

Sex Stavar - 6 Stavar - Succé Stor glädje i ett lyckat arbetsprojekt, eventuellt en befordran eller arbetsresa. Seks staver står for seier og triumf. Kortet sier også at du vil motta gode nyheter. Du har seiret til tross for motstand.

Sju Stavar - 7 Stavar - Vilja Sju staver står for diskusjoner, ordkrig, forhandlinger, handelskrig, byttehandel og konkurranse. Du kjenner at det er fiender omkring deg men du har en god posisjon.

Åtta Stavar - 8 Stavar - Kommunikation Åtte staver kommer ofte med nyheter og meldinger av alle slag, som fører med seg forandringer. Informasjonen kan muligvis være forkledd, så følg med.

Nio Stavar - 9 Stavar - Övertid Ni staver handler om styrke, og at livets skole kan være tøff. Du har møtt mye motgang og begynner å tvile på deg selv.

Tio Stavar - 10 Stavar - Erfarenhet Ti staver betyr undertrykkelse og overbelastning. Du tar på deg for mye og driver deg selv for hardt. Ting holder på å vokse deg over hodet, og du ser ikke annet enn byrder og ansvar.

Stavar page - Page Stavar - Snabbt Stavenes Page kan bety at du mottar gode nyheter og troverdig informasjon. Stavenes Page kan også komme med en fakkel som gjør at det som før var ukjent blir bragt inn i lyset.

Stavar riddare - Riddare i Stavar - Förändring Stavenes Riddare er en spennende ung mann. Han er sjarmerende, vennlig, selvsikker, modig, intelligent, eventyrlysten og lidenskapelig. Men han kan også være overfladisk, arrogant og dumdristig.

Stavar drottning - Drottning i Stavar - Beslutsamhet Stavenes Drottning er sjarmerende, vennlig, kjærlig, attraktiv, hjertelig, energisk, snill, forståelsesfull, generøs og munter. Kortet viser til fysisk og psykisk fruktbarhet.

Stavar kung - Kung i Stavar - Kontrakt Stavenes konge er den fødte leder. Han er kreativ, inspirerende, autoritær, karismatisk, dristig, ærlig, lojal og pålitelig. Det føles naturlig for ham å ha makt og være midtpunktet, og han er vant til å få det som han vill.

 

Tarot oversigt Mynt

MYNT

Symboliserar det materiella, trygghet, ekonomi, utbildning och balansen mellan inre och yttre faktorer. I Mynten har du även helhetsbalansen och förankringen samt växande. Här finns den den ekonomiska standarden och tillväxten, det som styr din grund och trygghet. Det finns en stabilitet samt ett växande i dess kort. Du vill få utdelning på det du investerat i, få till dig mer för att kunna åstadkomma ännu mera. Allt detta går under samlingsnamnet ekonomi som är Myntens kännetecken. Dominans av Mynt visar på situationer som har med pengar och materiella saker att göra. det kan handla om ägodelar, aktier eller fast egendom.

Mynt Ess - Ess i Mynt - Grund En ny grund, ev en bättre ekonomi. Myntenes ess tyder på gode utsikter dersom spørsmålet dreier seg om økonomiske og materielle foreteender. Du gör innkjøp, investeringer eller legger en ny materiell grunn.

Två Mynt - 2 i Mynt - Jämvikt To mynter står for bevegelse, forandring og eksperimentering. Det er et kort som indikerar en eller annen form for sjonglering.

Tre Mynt - 3 i Mynt - Nyheter Tre mynter indikerar at du må samarbeide med andre for å få jobben gjort. Tre mynter tyder også på virksomhed i de innledende faserne, indikerar også en period for innlæring.

Fyra Mynt - 4 i Mynt - Ordning Fire mynter tyder på økonomisk trygghet. Kortet kan være en advarsel om problemer med kontroll, eiertrang og sjalusi, og stahet. Fire mynter kan også indikera å holde ved det man har og angst for tap.

Fem Mynt - 5 i Mynt - Begränsning Svårigheter materiellt. Förlust av pengar eller ställning. Sparsamhet på grund av begränsade resurser. Fem mynter er et tegn på materielle problemer. Du står foran dårlige tider økonomisk sett.

Sex Mynt - 6 i Mynt - Lärdomar Seks mynter er kortet for generøsitet og hjelp fra andre. Kortet viser til gaver, sympati, vennlighet, takknemlighet, belønninger og beskyttelse.

Sju Mynt - 7 i Mynt - Planering Sju mynter viser til langsomt vekst. Kanskje står du ved et veikryss - trenger du en kursendring eller helomvendig. Kortet kan også vise til ulike former for ubetalt arbeid.

Åtta Mynt - 8 i Mynt - Intresse Åtte mynter står for flittighet. Kortet kan tyde på at du er alt for oppslukt av arbeidet. Du har ikke tid for annet i livet ditt.

Nio Mynt - 9 i Mynt - Gåvor Ni mynter viser seg når du har materiell trygghet, og får dekket alle behov. Kortet kan indikera gaver, arv, gevinster eller inntekstøkning. Kortet står også for fortrolighet till seg selv og god smak.

Tio Mynt - 10 i Mynt - Trygghet Tio mynter står for rikdom og stabilitet. Penger er i lufta. Du vil snart oppnå penger. Noen ganger vil kortet indikera stor utgift.

Mynt page - Page i Mynt - Bidrag Meddelanden om pengar på väg. Ett barn som är mycket för planering och stillhet. Omvänd Ofördelaktiga besked som har med pengar att göra. Myntenes Page handler om å begynne i det små.

Mynt riddare - Riddare i Mynt - Tillkommer Myntenes Riddare viser til fordeler man kan ha av å utføre kjedelige men nyttige ting. Du er på jakt etter å erobre nye markeder, og har en egen evne til å få gjennomført ting. Men du kan bli blind for andre verdier enn penger, og kan bli litt for egoistisk og hensynsløs i din streben etter fremgang og vekst.

Mynt drottning - Drottning i Mynt - Stillhet Myntenes Drottning står for generøsitet, økonomisk kompetanse og omtanke. Det ser ut til at du forvalter din formue ansvarsfullt, og bruker den til å hjelpe andre. Du har en dyp sanselighet, og evne til å få ting til å spire og gro.

Mynt kung - Kung i Mynt - Beslut Myntenes konge viser til at du må holde forpliktelser, reparere det som blir ødelagt, tjene penger, sponse en ny bedrift. Materiell trygghet er viktig for å det . Det lønner seg å være tålmodig og planlegge langsiktig.

 

Tarot oversigt BEGRE

Bägare

Symboliserar dina vardagliga känsloyttringar. Kärlek, Glädje. Hopp och tro. Besvikelser och förväntningar.I Bägarna har du även harmoni och gemenskap, ödmjuka känslor likväl som svartsjuka. Här finns känsloflödet på gott och ont, det som du upplever och känner inom dig. Du vill att känslorna ska utvecklas, bli till en gemenskap, flöda över till en harmonisk situation. Allt detta går under samlingsnamnet kärlek som är Bägarnas kännetecken. Dominans av Bägare visar på mycket känslor och kärlek i förhållanden.

Bägare Ess - Ess i Bägare - Kärlek En ny period av positiva känslor, ev en ny kärlek, ett nyfött barn eller något som berör en starkt. Det kan være starten på et nytt forhold eller en ny gledelig fase i livet.

Två Bägare - 2 Bägare - Gemenskap En början på ett nytt förhållande. Harmoni och glädje. En helt spesiell person vil snart dukke opp. Tiltrekningen behøver ikke å dreie seg om kjærlighetsforhold. Det kan også være samarbeid, undertegning av avtaler, forpliktelser, partnerskap i jobben, forsoning, eller et møte med noen du liker.

Tre Bägare - 3 Bägare - Förälskelse Tre bägare står for overflod. Du har fremgang, og føler deg trygg og lykkelig. Tre bägare representerer også ulike former for festlige begivenheter i privatlivet.

Fyra Bägare - 4 Bägare - Avvaktan Fire bägare dukker opp når du er apatisk og kjeder deg seg. Du har en tendens til å være pessimistisk og til å bare fokusere på vanskeligheter og hindringer. Du er trøtt på alt og vil være alene.

Fem Bägare - 5 Bägare - Ensamhet Fem bägare dukker opp i forbindelse med tap. Det kan være tap av penger, eiendeler, forhold, arbeid eller tap av drømmer, muligheter, utsikter eller rykte. Kortet står også for anger.

Sex Bägare - 6 Bägare - Glädje Seks bägare viser seg når noe fra fortiden dukker opp. Det kan være minner fra barndommen som vender tilbake. Eller kanskje en gammel venn, elsker eller kollega tar kontakt.

Sju Bägare - 7 Bägare - Andlighet Sju bägare handler om drømmer og illusjoner. Noen ganger står kortet for beruselse og forvanskning av virkeligheten. Du bør finne ut hva det egentlig er du ønsker deg, og hva som er oppnåelig.

Åtta Bägare - 8 Bägare - Bekräftelse Åtte bägare betyr å bryte opp og vende ryggen til det gamle. Dette er et øyeblikk da du innser at fortiden er over. Det er på tide å gå videre. Du er nu moden og en erfaring rikere.

Nio Bägare - 9 Bägare - Tillit Ni bägare er et positivt kort, kortet er ønskekortet. Her er det nytelse for alle sanser. Ønskene dine går i oppfyllelse, og du vil bli lykkelig og tilfreds.

Tio Bägare - 10 Bägare - Lycka Tio bägare viser til et tilfredsstillende familieliv. Kortet står for varig framgang, suksess og oppnådde mål liksom glede, fred, indre og ytre harmoni, kjærlighet.

Bägare page - Page i Bägare - Uppvaktning Bägarenes Page er en følsom, ung person. Han funderer mye over livet, er romantisk og har lett for å drømme seg bort. Kortet kan også tyde på nye begynnelser,  forelskelse eller en hyggelig melding.

Bägare riddare - Bägarenes Riddare - Passion Bägarenes Riddare er romantisk, fantasifull, følsom, raffinert og selvgranskende. Det kan se ut som om noe eller noen er i ankomst, det kan være tilnærminger, en budbringer, fordeler eller invitasjoner.

Bägare drottning - Bägarenes Drottning - Lidelse Bägarenes Drottning er kjærlig, følsom og romantisk. Hun har alltid et godt ord til alle. Kortet representerar deg sjelv om du er kvinne, en nær venn eller mor din. Er du man representerar Bägarenes Drottning din kjæreste, mor eller samboer.

Bägare kung - Kung i Bägare - Harmoni Bägarenes konge er en forfører, som vet å spille på følelser for å oppnå det han ønsker. Som fiende kan han være farlig og hevngjerrig. Han blir lett forærmet og kan få anfall av sjalusi. Han er ikke kjedelig eller forutsigbar. Han er den fødte manipulator, og en begavet forhandler.

 

Tarot Svärd

Svärd

Symboliserar det mentala, konflikter inom personen men även med andra. Händelser och skeenden – utveckling. Från tanke till handling. I Svärden har du händelserna , allt som rör upp och skapar din verklighet, ditt vardagsliv på gott och ont. Det finns mycket styrka i dessa kort, du vill få saker och ting att röra sig, att förändras, att växa. Allt detta går under samlingsnamnet hälsa och ibland händelser som är Svärdens kännetecken. Dominans av Svärd visar på känslor och tankar snarare än handling. stor mental verksamhet och blockeringar.

Svärd Ess - Styrka En ny början på alla sätt. Starka krafter. Omvänd Besvikelser och tappad ork.

Svärdenes ess: Kortet nye muligheter innen områder som har med intelligens, tanker, justis og logikk å gjøre. Kortet viser til suksess, mot og styrke på tross av motgang.

Två Svärd - 2 i Svärd - Lättnad To Svärd står for fred. En konflikt blir undertrykt. Du orker inte med alt og du bryr dig ikke om konflikter som kan eksistere. Du aksepterer en vanskelig situasjon uten å forsøke å forandre og påvirke.

Tre Svärd - 3 i Svärd - Konflikt Tre Svärd står for hjertesorg, skilsmisser, brudd i forhold og andre former for adskillelser. Kortet indikerar tårer og indre smerte. Du vil bli sviktet eller såret i en relasjon.

Fyra Svärd - 4 i Svärd - Orkeslös Fire Svärd står for hvile. Dette er tiden for å ta en pause. Kortet kan også tyde på et nødvendig sykehusopphold eller en tilfeldig sykdom.

Fem Svärd - 5 i Svärd - Stress Fem Svärd står for nederlag. Kortet viser til uvennlighet, tyveri, juks, kriminalitet, degradering, ødeleggelse, vanære, tap, snikete taktikker, løgn, sladder og ondskapsfullhet. Ikke et bra kort.

Sex Svärd - 6 i Svärd - Frihet Seks Svärd står for reiser. Det kan være en ferie, flytting eller reiser til fremmede land. Kortet kan også tyde på meditasjon og studier.

Sju Svärd - 7 i Svärd - Valfrihet Sju Svärd handler om å stikke av. Du er en ensom ulv som føler at du er mer effektiv på egen hånd. Kortet kan også signalisere tyveri. Kanskje noen stjeler ideene dine. Kortet står også for hemmelige planer.

Åtta Svärd - 8 i Svärd - Begränsning Åtte Svärd står for bägarensninger og for en tilsynelatende umulig situasjon.

Nio Svärd - 9 i Svärd - Ångest Nio Svärd står for fortvilelse. Kortet har ofte med avvisning å gjøre, og angsten for ikke å være elsket. Forsinkelser, skuffelser, skyldfølelse, bekymringer, bedrageri, mislykkethet, grusomhet, sykdom og uhell.

Tio Svärd - 10 i Svärd - Tomhet Alt føles grusomt, håpløst og urimelig urettferdig. Tingene kan ikke bli verre. Noe er tydelig forbi. Denne avslutningen er ofte smertefull og krever stor forståelse og stort mot. Kanskje noen går bak ryggen din.

Svärd page - Page i Svärd - Intensitet Muligheten for vekst kommer i form av et dilemma, og du bør ta utfordringene selv om du har lite lyst. Det er svært viktig å være sannferdig. Svärdenes Page kan også vise til sladder, skandaler og nye planer.

Svärd riddare - Riddare i Svärd - Turbulens Svärdenes Riddare viser til forandringer i livet ditt. Det kan være kommende strider som må utkjempes og fiender som må overvinnes med våpen i hånd. Kortet står for strider, slarv, irritasjon og kamp for rettvise.

Svärd drottning - Drottning i Svärd - Medvetenhet Svärdenes Drottning er vant til å være alene og stole på seg selv. Hun kan være separert, skilt eller enke. Ofte viser kortet til en kjølig, uoppnåelig kvinne. Kortet er ofte en advarsel om at man ikke må la seg lure.

Svärd Kung - Kung i Svärd - Avtal Svärdenes konge er intellektuell, analytisk, veltalende, rettferdig, etisk, fornuftig og logisk. Han vet hva han vil og hvordan han skal uttrykke det. Kortet beskriver situasjoner som har med dømmekraft og informasjon å gjøre.

Forside
Forside